Arbetstider arbetare gruvindustrin

Uppdaterad 03 februari 2022

Gruvavtalet ersätter arbetstidslagen i sin helhet, vilket innebär att man bara behöver läsa avtalets regler om arbetstid. Dock måste arbetsmiljölagens regler beaktas ifall man avser anställa en minderårig arbetare.