Restid

Uppdaterad 10 december 2021

Gruvavtalet reglerar inte storleken på eventuell reskostnads- eller restidsersättning och inte heller på traktamenten utan överlåter till lokala parter att träffa avtal om detta enligt nedan.

Reseersättningar och traktamenten (§ 14)

Reskostnadsersättning, restidsersättning och traktamente utges enligt lokala bestämmelser.