Inarbetning dagtid och nationaldagen

Uppdaterad 10 december 2021

Inarbetning dagtid (§ 4 mom 5:1)

Arbetare som fullgjort 40-timmarsperiod (exklusive övertidsarbete) i dagarbete ovan jord äger rätt att tillgodoräkna sig 36 minuters betald ledighet.

Med arbetad tid ska likställas tid då arbetaren haft permission, varit permitterad, deltagit i fackligt arbete enligt förtroendemannalagen, haft kompensationsledighet för övertidsarbete samt varit ledig under arbetstidsschemat infallande helgdagar måndag-fredag.

Nationaldagen (§ 4 mom 5:2)

Om de lokala parterna inte enas om annat gäller att arbetare som är anställd på nationaldagen i arbetstidsbanken eller på annat sätt erhåller 2 timmar och 18 minuter.

Detta gäller inte arbetare sysselsatta i kontinuerligt arbete med eller utan uppehåll vid storhelg, semestervikarier eller feriearbetare.

För deltidsanställd arbetare gäller att tiden proportioneras till sysselsättningsgrad.