Arbetstidens förläggning

Uppdaterad 17 mars 2022

(Gruvavtalet § 4 Mom 3:1)

Ordinarie arbetstid förläggs efter lokal förhandling.

Den ordinarie arbetstidens längd bör i normalfallet inte överstiga 8 timmar per dygn. Kan överenskommelse inte träffas efter lokal eller central förhandling, gäller arbetsgivarens ståndpunkt, varvid nedanstående förläggningsregler ska iakttas.

Arbetstiden förläggs enligt arbetstidsformer angivna i § 4 mom 2:1, varvid förläggning ska ske inom följande ramar.

Driftsuppehåll

Om lokal överenskommelse inte träffas om annat görs driftsuppehåll under storhelger under § 4 mom 3:1 a, b och f enligt följande:

 • Nyår: 48 timmar
 • Trettondagen: 24 timmar
 • Påsk: 107 timmar
 • 1 maj: 24 timmar
 • Kristi Himmelsfärds dag: 24 timmar
 • Nationaldagen: 24 timmar
 • Pingst: 54 timmar
 • Midsommar: 72 timmar
 • Alla Helgons dag: 24 timmar
 • Jul: 72 timmar

Om lokal överenskommelse inte träffas om annat görs driftsuppehåll under § 4 mom 3:1 c, d, g:1 och g enligt följande:

 • Nyår: 48 timmar
 • Påsk: 107 timmar
 • Pingst: 54 timmar
 • Midsommar: 72 timmar
 • Jul: 72 timmar