Arbete på obekväm tid

Uppdaterad 13 december 2021

Tillägg vid obekväm arbetstid (§ 6 mom 1)

De lokala parterna har möjlighet att överenskomma om regler för arbete vid obekväm arbetstid.

För det fall sådan överenskommelse ej kan träffas gäller följande.

Vid arbete som förläggs till följande tider utges tillägg med belopp per timme beräknat enligt nedan.

1) Helgfria dagar

a. Måndag-fredag mellan kl 18.00 och kl 24.00 (vid LKAB med dotterbolag mellan kl. 19.00 och kl. 24.00) såvida högre belopp inte anges i 2a eller 2b

2) Helger

a. Från lördag kl 06.00 till måndag kl 06.00 samt från kl 15.00 dag före helgdag till kl 06.00 dag efter helgdag såvida högre belopp inte anges i 2b

Anmärkning

Med månadslön avses fast kontant månadslön och eventuella fasta lönetillägg per månad.