Flextid och arbetstidsbank

Uppdaterad 13 december 2021

Flextid (§ 4 mom 3:4)

Det centrala avtalet hindrar inte att lokala avtal om flextid träffas.

Arbetstidsbank (§ 4 mom 3:5)

Vid företaget ska en arbetstidsbank finnas.

Till arbetstidsbank förs exempelvis arbetstidsförkortning för dagarbete ovan jord, ej schemalagd kompensationsledighet för nationaldagen och tid som fullgjorts i övertidsarbete som avses uttas som kompensationsledighet, samt annan lokalt överenskommen inarbetad tid.