Arbetstider tjänstemän massa- och pappersindustrin

Uppdaterad 25 oktober 2022

Arbetstidsavtalet utgör en heltäckande reglering av arbetstidsfrågor och ersätter i sin helhet arbetstidslagen. Reglerna utgör ingen ändring av arbetsmiljölagens regler för minderåriga. Regler om arbetstid rörande minderåriga finns i arbetsmiljölagen kapitel 5 med hänvisning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetstider.

Arbetstidsavtalet

Arbetstidsavtalet gäller inte vid utlandstjänstgöring. Därför ska man vid utlandstjänst träffa särskild skriftlig överenskommelse om arbetstidsfrågorna. Observera att avtalet gäller utanför Sverige vid utlandsresa.

Arbetstidsavtalet omfattar alla arbetstagare, dock gäller inte avtalet för

  • Anställd i företagsledande ställning. I små företag avses normalt endast företagsledaren. I medelstora företag avses till exempel VD, dennes ställföreträdare och möjligen ytterligare någon tjänsteman med speciellt självständigt ansvar. I större företag avser undantaget ledningsgrupp. Även sådana arbetstagare som har en självständig ställning som chef för en större gren av företagets verksamhet, till exempel divisions-, produktions- eller försäljningschefer kan undantas.