Kollektivavtal mellan Industriarbetsgivarna och Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna

Uppdaterad 23 november 2022

Kollektivavtal för anställda inom massa- och pappersindustrin tecknas mellan Föreningen Industriarbetsgivarna och Svenska Pappersindustriarbetareförbundet. Från och med den 1 oktober 2022 är det tidigare gemensamma avtalet om allmänna anställningsvillkor med samtliga motparter uppbrutet och det finns avtal om anställningsvillkor för tjänstemän inom massa- och pappersindustrin med Unionen, Sveriges Ingenjörer respektive Ledarna. Avtalet är tidsbegränsat och gäller till och med den 31 mars 2023. Avtalet finns under Dokument och avtal

Förutom avtal om allmänna anställningsvillkor med respektive tjänstemannamotpart gäller fortfarande de separata tjänstemannaavtal som finns samlade i Avtalssamling tjänstemän inom massa- och pappersindustrin.

Avtalssamlingen innehåller t.ex. avtal om lönebildning, arbetstidskonton och föräldraersättning. Här finns även alternativt löneavtal med Sveriges Ingenjörer respektive Unionen samt avtal om lokal lönebildning med Ledarna. Vid en eventuell konflikt mellan denna samling av avtal och avtalstext gäller aktuellt avtal.


För avtal om anställningsvillkor för arbetare se Kollektivavtal mellan Industriarbetsgivarna och Pappers.