Arbetsplatsförlagt lärande

Uppdaterad 09 augusti 2021

Ett kvalitativt arbetsplatsförlagt lärande är en avgörande del i elevens utbildning, men också det viktigaste sätten för företaget och branschens att ge elever en positiv bild industrin.

Det finns ett ständigt behov av arbetsplatsförlagt lärande på olika nivåer, både i vårt formella utbildningssystem samt inom det informella (exempelvis yrkesintroduktionsanställningar).

Arbetsplatsförlagt lärande finns inom flera nivåer av det formella utbildningssystemet, allt från grundskolans PRAO, gymnasieskolans APL, yrkesvux och yrkeshögskolans LIA (Lärande i Arbete) upp till högskolans eventuella praktik. Inom vissa av våra avtal är olika former av arbetsplatsförlagt lärande förknippade med anställning och lön. Vid frågor kontakta gärna vår rådgivning.

Industriarbetsgivarna rekommenderar företagen att utbilda handledarna med hjälp av Teknikcollege handledarutbildning.

Teknikcollege handledarutbildning

Teknikcollege har sedan hösten 2014 arbetat med att utveckla en nationell handledarutbildning för att kunna kvalitetssäkra lärandet i arbetet och praktikperioderna för de studerande. Utbildning lanserades under hösten 2015.

Utbildningen är branschspecifik för industrin och omfattar 2×4 timmar. Utbildningen kommer att kunna genomföras som fysiska träffar men möjlighet finns även till att göra utbildningen digitalt. Det finns även material och verktyg för handledaren. Industriarbetsgivarna förordar denna handledarutbildning eftersom den är framtagen specifikt för Teknikcollege.

Det finns även en handledarutbildning för chefer.