Gymnasiala lärlingsanställningar/lärlingar

Uppdaterad 09 augusti 2021

En gymnasial utbildning kan både vara skolförlagd och i form av lärlingsutbildning. Skolan är oavsett form alltid ansvarig för utbildningen. Industriarbetsgivarna har valt att även göra det möjligt att anställa dessa lärlingar, s.k. Gymnasiala lärlingsanställningar (GLA)

Industrin står inför en betydande generationsväxling och ett ökande behov av nya medarbetare. För att säkra det framtida kompetensbehovet genom att skapa flera rekryteringsfrämjande åtgärder har Industriarbetsgivarna tecknat avtal tillsammans med IF Metall om gymnasiala lärlingsanställningar (GLA).

Avtalet är tecknat mot bakgrund av lagen (2014:421) om gymnasial lärlingsanställning. Detta i syfte att stärka tillämpningen av det gymnasiala lärlingsprogrammet. Avtal är tecknat för stål- och metallindustrin, byggnadsämnesindustrin, gruvindustrin och SVEMEK.

Avtalet innebär i korthet att elever som väljer gymnasial lärlingsutbildning nu kan bli anställda när den arbetsplatsförlagda utbildningen utförs. Utbildningen är som regel tre år och ska ge grundläggande högskolebehörighet. Innan en gymnasial lärlingsanställning ingås, ska avtal träffas mellan skolan, företaget och lokal facklig organisation. Gymnasiala lärlingsanställningar strider inte mot företrädesrätten eller turordning enligt lag och avtal.

För gymnasial lärlingsanställning utgår lön under utbildningsår 1 med 60 %, under utbildningsår 2 med 70 % och under utbildningsår 3 med 85 % av respektive avtals lägstalöner för arbetstagare som fyllt 18 år.

Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska förläggas under företagets ordinarie arbetstid med iakttagande av arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga.

Arbetsgivare ska regelbundet dokumentera och informera gymnasielärlingen om dennes utveckling i utbildningen. På begäran ska sådan dokumentation lämnas till skolan och lokal facklig organisation.

Avtalet omfattar inte feriearbete, för detta måste särskilt avtal ingås.

Industriarbetsgivarna och IF Metall är överens om att detta avtal är ett pilotavtal som syftar till att pröva en modell för industriutbildning av gymnasielärlingar under en provperiod till och med den 30 juni 2020, samt att parterna ska gemensamt utvärdera avtalet.

Vi vill framhålla att tidigare Yrkesutbildningsavtal fortfarande äger tillämplighet och att avtalet om gymnasiala lärlingsanställningar är ett komplement, och inte ett alternativ till Teknikcollege. Teknikcollege kan exempelvis användas för att kvalitetssäkra och följa upp gymnasiala lärlingsanställningar. 

Avtal och anställningsblankett 

Medlemmar kan ta del av avtalen om gymnasial lärlingsanställning och anställningsblanketter via nedanstående länkar