Kompetensutveckling och kompetensförsörjning

Uppdaterad 09 juli 2021

Kompetensutveckling och utbildningsfrågor är några av våra företags mest prioriterade områden. Det finns mycket att tänka på och vissa frågor kring ersättningar och utbildningsrelaterade anställningsformer finns reglerade i våra avtal.

Vi arbetar med frågor relaterade till våra avtal, bevakar nyheter och förändringar i lagar och förordningar, och påverkar utbildningssektorn till att leverera industrirelevanta utbildningar med hög kvalitet, både för unga och äldre.

Vårt huvudsakliga arbete gör vi tillsammans med övriga parter inom industrin. Dels inom Industrirådet och dels det partsgemensamma arbetet med Pappers inom Sirius.

För mer information, gå in på respektive undersida, eller kontakta oss.