Hej , välkommen tillbaka!

På Industriarbetsgivarguiden finns information som är relevant och intressant för dig som arbetsgivare. Vi svarar på de vanligaste frågorna som våra medlemsföretag ställs inför, exempelvis hur du hanterar en uppsägning, vad du behöver tänka på vid sjukskrivningar och vilka regler som styr ledighet för fackligt uppdrag.


Populära frågor just nu

Cementkrisen – så hjälper vi dig

Hur hjälper vi dig med stöd vid driftsinskränkningar? Vad gäller vid korttidspermittering med respektive utan statligt stöd? Läs mer här.

Korttidsarbete och korttidspermittering

Läs mer om det permanenta och rådande systemet för korttidsarbete här.

Uppsägning och avskedande

Vi har samlat relevant information om uppsägning på grund av personliga skäl eller arbetsbrist samt om avskedande här.

Coronaviruset – vanliga frågor och svar (vaccination, smitta, resor mm.)

Vi har samlat de vanligaste frågorna om coronaviruset här:

Ny anmälan om avstämning

Från och med den 1 januari 2022 har företag som fått beslut om återkrav på grund av utebliven eller sen avstämning rätt att göra en ny anmälan om avstämning för perioden som återkravet gäller. Detta gäller för företag som beviljats stöd under perioden 16 mars 2020–30 juni 2021. Anmälan om att företaget vill göra en ny avstämning ska göras mellan den 1 januari och 30 april 2022. Läs mer här.

Coronaviruset: Vad gäller från och med den 8 december 2021?

Regeringen har meddelat nya restriktioner som ska gälla från och med den 8 december 2021 samt föreslagit nya ekonomiska stödåtgärder.

För arbetsgivare innebär de nya restriktionerna att arbetsgivaren ska möjliggöra hemarbete i den mån det är möjligt samt, om det är möjligt, undvika större samlingar och möjliggöra för anställda att hålla avstånd. Läs mer här.

Ändring i lagen om brandfarliga och explosiva varor

Riksdagen beslutade den 17 juni att anta regeringens lagförslag om skärpt kontroll över explosiva varor. Lagändringarna i lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) innebär bland annat att den nuvarande tillståndsprövningen blir mer omfattande.

Läs mer här.

Nya centrala avtal om korttidsarbete

Fredagen den 18 juni 2021 träffade Industriarbetsgivarna överenskommelse med Unionen och Sveriges ingenjörer om nya centrala avtal om korttidsarbete. Den 24 juni träffades även överenskommelse med Ledarna.

Läs mer här.

Industriarbetsgivarnas kursutbud

Nu har vi uppdaterat Industriarbetsgivarna.se med höstens digitala kursutbud. Ta chansen att fördjupa dina kunskaper inom arbetsrätt, arbetsmiljö eller ditt avtalsområde.

Mer information och anmälan här.

Guide ska hjälpa företag med starka elektromagnetiska fält

Nu lanseras en ny guide från Prevent om elektromagnetiska fält. Sidan är framtagen för att hjälpa arbetsplatser med starka elektromagnetiska fält, exempelvis inom stål- och tillverkningsindustrin. Den nya guiden har tagits fram i form av en ämnessida på Prevent.se med syftet att underlätta för företag att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter och leva upp till de krav som gäller. Läs mer här.

Regeringen föreslår slopad sekretess för beslut om korttidsstöd

Förslaget innebär att beslut om stöd för korttidsarbete, beslut om återkrav av stödet och beslut om ersättning för kompetensinsatser under korttidsarbete ska undantas från sekretess. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

Läs mer här.

Arbetsgivardagen – digital och kostnadsfri

Nu kan du ta del av Svenskt Näringslivs regionala arbetsdagar, som i år genomfördes helt digitalt. Ta del av information om allt ifrån omställning, lönebildning, arbetsmiljö till hur du som arbetsgivare hanterar missbruk och misskötsamhet på arbetsplatsen.

Läs mer här.

Information om kollektivavtalen

Nu finns information i form av filmer, presentationsmaterial och överenskommelser rörande de nya avtalen under rubriken Kollektivavtal.

Frågor om entreprenadrätt?

Industriarbetsgivarna har nu möjlighet att hänvisa entreprenadjuridiska frågor, som exempelvis upphandlingsfrågor, vidare till Sveriges Byggindustrier. Kontakt sker via Industriarbetsgivarnas ordinarie rådgivning. Klicka på länken för mer information om kostnader och öppettider.

Till rådgivningen