Hej , välkommen tillbaka!

På Industriarbetsgivarguiden finns information som är relevant och intressant för dig som arbetsgivare. Vi svarar på de vanligaste frågorna som våra medlemsföretag ställs inför, exempelvis hur du hanterar en uppsägning, vad du behöver tänka på vid sjukskrivningar och vilka regler som styr ledighet för fackligt uppdrag.

For information in English, please click here.


Populära frågor just nu

Webbinarium Uthyrningslagen 17 maj 2024

Under webbinariet kommer vi bl.a. gå igenom uthyrningslagens regler, var gränsen går mellan en inhyrd som omfattas av regelverket och en entreprenör som inte omfattas av regelverket och hur de 24 månaderna beräknas och besvarar de vanligaste frågorna vi på Industriarbetsgivarna får kring det nya regelverket. Läs mer om webbinaret och anmäl dig här.

Semesterplanering – hög tid att sätta igång

Nu är det hög tid att börja planera sommarens semester, den så kallade huvudsemestern. Att förlägga huvudsemestern kan vara ett stort pussel att lägga och det är viktigt att komma igång i tid. Läs mer på Industriarbetsgivarna.se.

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Vi har samlat information om uppsägning på grund av arbetsbrist här.

Korttidsarbete

Läs mer om det permanenta och rådande systemet för korttidsarbete här.

Klargörande besked om placeringstid vid inhyrning

Huvudavtalsnämnden, bestående av representanter från Svenskt Näringsliv, LO samt PTK, har yttrat sig i frågan om hur begreppet ”placerad hos kundföretaget” ska förstås enligt den nya bestämmelsen i uthyrningslagen samt i Huvudavtalet. Yttrandet finns att läsa i sin helhet på Huvudavtalsnämndens hemsida.

Mer information finns i arbetsgivarcirkulär under ditt avtalsområde samt på IA.se.

Avtalsfilmer

På Industriarbetsgivarguiden finns filmer med information om de kollektivavtalen. Läs mer under ditt avtalsområde här.

Stödverktyg – Modulkurs om medarbetarnära lönebildning på lokal nivå

Industriarbetsgivarna har tillsammans med IKEM tagit fram en modulkurs om hur man kan arbeta med medarbetarnära lönebildning på lokal nivå. En bra lönebildning bygger på företagets affärsidé och stödjer företagets verksamhet och motiverar medarbetarna till goda arbetsinsatser vilket främjar en god löneutveckling. Se filmerna med Ulf Andersson här.

Balansdirektivet genomförs i svensk rätt genom ändringar i bl a föräldraledighetslagen

EU:s balansdirektiv kommer att införlivas genom nya bestämmelser i lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård, föräldraledighetslagen (1995:584) och lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl. Reglerna innebär i korthet att vissa grupper av arbetstagare kan begära så kallade flexibla arbetsformer, med vilket förstås förändringar av arbetsmönster genom t.ex. distansarbete eller flexibel arbetstid. Reglerna innebär ingen rättighet att beviljas flexibla arbetsformer, utan endast en rätt att få besked om huruvida en ansökan om flexibla arbetsformer beviljas eller inte och en motivering om begäran nekas. Läs mer här.

Modulkurser om lönekartläggning

Lönekartläggning kan vara både komplicerat och tidskrävande. Därför har vi tagit fram modulkurser i videoformat, som rätar ut frågetecknen och förklarar bestämmelserna. Emma Hjorth, föreläsare och lönekartläggningsexpert på Hjorth & Partners, beskriver i fem förinspelade filmer hela systemet och hur man bäst och enklast genomför företagens kartläggning. Du hittar filmerna under ”Länkar” i menyn till höger här.

Frågor om entreprenadrätt?

Industriarbetsgivarna har nu möjlighet att hänvisa entreprenadjuridiska frågor, som exempelvis upphandlingsfrågor, vidare till Sveriges Byggindustrier. Kontakt sker via Industriarbetsgivarnas ordinarie rådgivning. Klicka på länken för mer information om kostnader och öppettider.

Till rådgivningen