Hej , välkommen tillbaka!

På Industriarbetsgivarguiden finns information som är relevant och intressant för dig som arbetsgivare. Vi svarar på de vanligaste frågorna som våra medlemsföretag ställs inför, exempelvis hur du hanterar en uppsägning, vad du behöver tänka på vid sjukskrivningar och vilka regler som styr ledighet för fackligt uppdrag.


Populära frågor just nu

Cementkrisen – så hjälper vi dig

Hur hjälper vi dig med stöd vid driftsinskränkningar? Vad gäller vid korttidspermittering med respektive utan statligt stöd? Läs mer här.

Korttidsarbete och korttidspermittering

Läs mer om det permanenta och rådande systemet för korttidsarbete här.

Uppsägning och avskedande

Vi har samlat relevant information om uppsägning på grund av personliga skäl eller arbetsbrist samt om avskedande här.

Coronaviruset – vanliga frågor och svar (vaccination, smitta, resor mm.)

Vi har samlat de vanligaste frågorna om coronaviruset här:

Nya modulkurser om lönekartläggning

Lönekartläggning kan vara både komplicerat och tidskrävande. Därför har vi tagit fram nya modulkurser i videoformat, som rätar ut frågetecknen och förklarar bestämmelserna. Emma Hjorth, föreläsare och lönekartläggningsexpert på Hjorth & Partners, beskriver i fem förinspelade filmer hela systemet och hur man bäst och enklast genomför företagens kartläggning. Du hittar filmerna under ”Länkar” i menyn till höger här.

Medlemsundersökning

I månadsskiftet november/december 2021 genomförde Industriarbetsgivarna en medlemsundersökning. Syftet med undersökningen var att mäta våra medlemsföretags upplevelse av vår medlemsservice och rådgivning, samt att stämma av medlemsföretagens kännedom om vårt påverkansarbete inom arbetsmiljö, kompetensförsörjning och ekonomisk analys. Läs mer här.

Ändrade rekommendationer vid sjukdom eller då någon i hushållet är sjuk i covid-19

Folkhälsomyndigheten har den 20 januari 2022 beslutat om ett antal förändringar och undantag från förhållningsreglerna om att stanna hemma när man själv eller någon i hushållet är sjuk. Tiden för att stanna hemma från arbete och skola när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom.

Läs mer här.

Ny anmälan om avstämning

Från och med den 1 januari 2022 har företag som fått beslut om återkrav på grund av utebliven eller sen avstämning rätt att göra en ny anmälan om avstämning för perioden som återkravet gäller. Detta gäller för företag som beviljats stöd under perioden 16 mars 2020–30 juni 2021. Anmälan om att företaget vill göra en ny avstämning ska göras mellan den 1 januari och 30 april 2022. Läs mer här.

Coronaviruset: Vad gäller från och med den 8 december 2021?

Regeringen har meddelat nya restriktioner som ska gälla från och med den 8 december 2021 samt föreslagit nya ekonomiska stödåtgärder.

För arbetsgivare innebär de nya restriktionerna att arbetsgivaren ska möjliggöra hemarbete i den mån det är möjligt samt, om det är möjligt, undvika större samlingar och möjliggöra för anställda att hålla avstånd. Läs mer här.

Ändring i lagen om brandfarliga och explosiva varor

Riksdagen beslutade den 17 juni att anta regeringens lagförslag om skärpt kontroll över explosiva varor. Lagändringarna i lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) innebär bland annat att den nuvarande tillståndsprövningen blir mer omfattande.

Läs mer här.

Nya centrala avtal om korttidsarbete

Fredagen den 18 juni 2021 träffade Industriarbetsgivarna överenskommelse med Unionen och Sveriges ingenjörer om nya centrala avtal om korttidsarbete. Den 24 juni träffades även överenskommelse med Ledarna.

Läs mer här.

Industriarbetsgivarnas kursutbud

Nu har vi uppdaterat Industriarbetsgivarna.se med höstens digitala kursutbud. Ta chansen att fördjupa dina kunskaper inom arbetsrätt, arbetsmiljö eller ditt avtalsområde.

Mer information och anmälan här.

Guide ska hjälpa företag med starka elektromagnetiska fält

Nu lanseras en ny guide från Prevent om elektromagnetiska fält. Sidan är framtagen för att hjälpa arbetsplatser med starka elektromagnetiska fält, exempelvis inom stål- och tillverkningsindustrin. Den nya guiden har tagits fram i form av en ämnessida på Prevent.se med syftet att underlätta för företag att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter och leva upp till de krav som gäller. Läs mer här.

Regeringen föreslår slopad sekretess för beslut om korttidsstöd

Förslaget innebär att beslut om stöd för korttidsarbete, beslut om återkrav av stödet och beslut om ersättning för kompetensinsatser under korttidsarbete ska undantas från sekretess. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

Läs mer här.