Hej , välkommen tillbaka!

På Industriarbetsgivarguiden finns information som är relevant och intressant för dig som arbetsgivare. Vi svarar på de vanligaste frågorna som våra medlemsföretag ställs inför, exempelvis hur du hanterar en uppsägning, vad du behöver tänka på vid sjukskrivningar och vilka regler som styr ledighet för fackligt uppdrag.


Populära frågor just nu

Omfattas nyanställda tjänstemän av lönerevisionen den 1 nov. 2020?

Vi får många frågor på i vad mån nyanställda tjänstemän omfattas av lönerevisionen den 1 november 2020 (den 1 januari 2021 för avtalsområde Svemek) respektive 1 april 2022. Enligt de tekniska anvisningarna i löneavtalen för Unionen respektive Sveriges Ingenjörer gäller följande: Tjänsteman som anställs senare än den 1 maj 2020 (den 1 juli 2020 för avtalsområde Svemek) och med vilken man uttryckligen kommit överens om att lönen gäller oberoende av närmast förestående lönerevision omfattas inte av lönerevisionen. På motsvarande sätt gäller att tjänsteman som anställs senare än den 1 oktober 2021 inte omfattas av lönerevisionen den 1 april 2022. Observera att båda kriterier måste vara uppfyllda d v s både att anställning ska ha skett efter den angivna tidpunkten och att det ska framgå att lönen gäller oberoende av kommande lönerevision. I Ledarnas löneavtal finns inte motsvarande tekniska anvisningar.

Korttidsarbete och korttidspermittering – vanliga frågor och svar

Vi har samlat de vanligaste frågorna om korttidsarbete och korttidspermittering här:

Coronaviruset – vanliga frågor och svar

Vi har samlat de vanligaste frågorna om coronaviruset här:

Coronaviruset – branschspecifik information

Regeringens lagförslag och myndigheternas hantering förändras och utvecklas ständigt. Därför kan även våra centrala kollektivavtal om korttidsarbete och korttidspermittering samt våra råd ändras och uppdateras. Du hittar senaste informationen för respektive avtalsområde här.

Regeringen föreslår slopad sekretess för beslut om korttidsstöd

Förslaget innebär att beslut om stöd för korttidsarbete, beslut om återkrav av stödet och beslut om ersättning för kompetensinsatser under korttidsarbete ska undantas från sekretess. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

Läs mer här.

Tillväxtverket öppnar för ansökan om stöd vid korttidsarbete 2021

Den 29 mars öppnade ansökan för stöd om korttidsarbete och kompetensinsatser hos Tillväxtverket. Det går att ansöka om stöd upp till 80 procent från januari till juni. Arbetsgivare kan även ansöka om ersättning för kompetensinsatser och det görs i samband med ansökan om korttidsarbete. Staten står för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen under perioden december 2020 till juni 2021.

Arbetsgivardagen – digital och kostnadsfri

Nu kan du ta del av Svenskt Näringslivs regionala arbetsdagar, som i år genomfördes helt digitalt. Ta del av information om allt ifrån omställning, lönebildning, arbetsmiljö till hur du som arbetsgivare hanterar missbruk och misskötsamhet på arbetsplatsen.

Läs mer här.

Nytt ekonomiskt arbetsgivarbegrepp

Den 1 januari 2021 infördes begreppet ekonomisk arbetsgivare. Förändringen innebär att en anställd vid ett utländskt bolag som hyrs ut eller ställs till förfogande för att utföra arbete i en verksamhet i Sverige kan bli skattskyldig för tjänsteinkomster hänförliga till arbete i Sverige redan från första arbetsdagen.

Läs mer här.

Information om de nya avtalen

Nu finns information i form av filmer, presentationsmaterial och överenskommelser rörande de nya avtalen under rubriken Kollektivavtal.

Tips på utbildningar och kurser för kompetensutveckling

Vi har samlat tips på utbildningar och kurser som kan användas i samband med korttidsarbete. Utbildningarna är digitala, kostnadsfria och arrangeras av en mängd olika aktörer, från arbetsmarknadens parter till myndigheter, högskolor och universitet.

Läs mer här.

Industriarbetsgivarnas digitala kursutbud

Under vintern och våren genomför vi kurser i arbetsrätt, arbetsmiljö samt ett flertal avtalskurser. I februari kommer vi att hålla avtalskurs för det nya tjänstemannaavtalet för basindustrin. Alla kurser hålls digitalt.

Mer information och anmälan här.

Frågor om entreprenadrätt?

Industriarbetsgivarna har nu möjlighet att hänvisa entreprenadjuridiska frågor, som exempelvis upphandlingsfrågor, vidare till Sveriges Byggindustrier. Kontakt sker via Industriarbetsgivarnas ordinarie rådgivning. Klicka på länken för mer information om kostnader och öppettider.

Till rådgivningen