Hej , välkommen tillbaka!

På Industriarbetsgivarguiden finns information som är relevant och intressant för dig som arbetsgivare. Vi svarar på de vanligaste frågorna som våra medlemsföretag ställs inför, exempelvis hur du hanterar en uppsägning, vad du behöver tänka på vid sjukskrivningar och vilka regler som styr ledighet för fackligt uppdrag.


Populära frågor just nu

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Vi har samlat information om uppsägning på grund av arbetsbrist här.

Korttidsarbete

Läs mer om det permanenta och rådande systemet för korttidsarbete här.

Lönebildningsdag 2023

Svenskt Näringsliv bjuder in till en heldag om lönebildning den 10 oktober. Temat i år är ”Kollektiv eller individ i fokus – en lönebildning för alla” och deltagandet är kostnadsfritt för alla medlemsföretag.

Till anmälan

Avtalsfilmer klara

På Industriarbetsgivarguiden finns filmer med information om de nya kollektivavtalen. Läs mer under ditt avtalsområde här.

Industrins märke klart

Efter intensiva förhandlingar är de nya avtalen för svensk exportindustri klara. Läs vårt pressmeddelande med kommentarer om det nya avtalet här. På Industriarbetsgivarna.se finns även svar på de vanligaste frågorna. Arbetsgivarcirkulär med information om utfall för respektive avtalsområde kommer att distribueras inom kort. Därtill kommer avtalskonferenser att hållas, anmälan sker här.

Nytt stödverktyg – Modulkurs om medarbetarnära lönebildning på lokal nivå

Industriarbetsgivarna har tillsammans med IKEM tagit fram en modulkurs om hur man kan arbeta med medarbetarnära lönebildning på lokal nivå. En bra lönebildning bygger på företagets affärsidé och stödjer företagets verksamhet och motiverar medarbetarna till goda arbetsinsatser vilket främjar en god löneutveckling. Se filmerna med Ulf Andersson här.

Balansdirektivet genomförs i svensk rätt genom ändringar i bl a föräldraledighetslagen

EU:s balansdirektiv kommer att införlivas genom nya bestämmelser i lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård, föräldraledighetslagen (1995:584) och lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl. Reglerna innebär i korthet att vissa grupper av arbetstagare kan begära så kallade flexibla arbetsformer, med vilket förstås förändringar av arbetsmönster genom t.ex. distansarbete eller flexibel arbetstid. Reglerna innebär ingen rättighet att beviljas flexibla arbetsformer, utan endast en rätt att få besked om huruvida en ansökan om flexibla arbetsformer beviljas eller inte och en motivering om begäran nekas. Läs mer här.

Nya modulkurser om lönekartläggning

Lönekartläggning kan vara både komplicerat och tidskrävande. Därför har vi tagit fram nya modulkurser i videoformat, som rätar ut frågetecknen och förklarar bestämmelserna. Emma Hjorth, föreläsare och lönekartläggningsexpert på Hjorth & Partners, beskriver i fem förinspelade filmer hela systemet och hur man bäst och enklast genomför företagens kartläggning. Du hittar filmerna under ”Länkar” i menyn till höger här.

Frågor om entreprenadrätt?

Industriarbetsgivarna har nu möjlighet att hänvisa entreprenadjuridiska frågor, som exempelvis upphandlingsfrågor, vidare till Sveriges Byggindustrier. Kontakt sker via Industriarbetsgivarnas ordinarie rådgivning. Klicka på länken för mer information om kostnader och öppettider.

Till rådgivningen