Tag Archive: vård av barn

Vård av barn och arbete hemifrån (vobb)

Avtalsområde:
2024-03-11 16:07

Att vobba innebär att arbetstagaren är hemma för vård av sjukt barn, samtidigt som denne arbetar hemifrån med lön från arbetsgivaren. Arbetstagaren behöver inte vobba en hel dag utan kan ta ut vab del av en dag eller hela dagar efter den period eller dag som denne vobbat. För rätt till lön förutsätts att arbetstagaren... Visa sida

Vård av barn (vab)

Avtalsområde:
2024-03-11 16:05

En förälder/vårdnadshavare som behöver vara hemma från arbetet för att ta hand om ett barn som inte kan gå på förskolan, skolan eller motsvarande på grund av sjukdom eller smitta (vab) har, istället för lön från arbetsgivaren, rätt till tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan. Rätt till tillfällig föräldrapenning för vab finns även för besök till läkare,... Visa sida