Vård av barn (vab)

Uppdaterad 11 mars 2024

En förälder/vårdnadshavare som behöver vara hemma från arbetet för att ta hand om ett barn som inte kan gå på förskolan, skolan eller motsvarande på grund av sjukdom eller smitta (vab) har, istället för lön från arbetsgivaren, rätt till tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan. Rätt till tillfällig föräldrapenning för vab finns även för besök till läkare, barnavårdscentralen (BVC), tandläkaren eller barn-och ungdomsmottagningen (BUP) samt i situationer när barnet behöver tas om hand för att den ordinarie vårdnadshavaren är sjuk. Tillfällig föräldrapenning för vab kan betalas ut från att barnet är 8 månader tills dessa att barnet fyller 12 år. I vissa särskilda situationer kan ersättning även utgå om barnet är yngre eller äldre. Vab kan ske både hel och del av dagen och ersättning betalas ut i högst 120 dagar per år för ett barn.

Utgår ersättning för tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan har arbetstagaren i regel rätt att vara ledig från arbetet. Arbetsgivaren har därmed inte någon rätt att kräva att den anställde måste lämna in läkarintyg som styrker att barnet är sjukt för att ha rätt till ledighet. Arbetsgivaren kan dock begära att få se beslut om att tillfällig föräldrapenning för vab har betalats ut av Försäkringskassan. Om barnet är sjukt längre än 7 dagar behöver föräldern/vårdnadshavaren skicka in ett intyg från en sjuksköterska eller läkare till Försäkringskassan. En arbetstagare som behöver vabba ska alltid anmäla detta till sin arbetsgivare. Finns interna rutiner hos arbetsgivaren för hur detta ska göras ska dessa följas.