Tag Archive: Sjukfrånvaro

Förutsättningar för sjuklön

2022-03-17 16:51

En anställd har rätt till sjuklön från första anställningsdagen, men är den avtalade anställningstiden kortare än en månad utges sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och varit anställd minst fjorton kalenderdagar i följd. Har arbetstagaren varit anställd hos samma arbetsgivare tidigare ska denna anställningstid räknas med om tiden mellan anställningarna inte är mer än fjorton... Visa sida

Rehabilitering

2022-03-17 16:53

Rehabilitering kan delas in tre kategorier: medicinsk rehabilitering, social rehabilitering och arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är en del av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och avser endast den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen som ska syfta till att återge den som har drabbats av sjukdom sin arbetsförmåga och förutsättningar att försörja sig själv genom förvärvsarbete hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren är enligt... Visa sida