Tag Archive: Rehabiliteringsstöd

Plan för återgång i arbete

Avtalsområde:
2021-12-10 12:58

Från och med den 1 juli 2018 är arbetsgivaren skyldig att upprätta en plan för återgång i arbete när en anställd varit sjukskriven i 30 dagar, om det kan antas att hans eller hennes arbetsförmåga kommer vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar. Om det har antagits att arbetsförmågan inte kommer att... Visa sida

Rehabilitering

Avtalsområde:
2024-01-11 15:39

Rehabilitering kan delas in tre kategorier: medicinsk rehabilitering, social rehabilitering och arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är en del av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och avser endast den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen som ska syfta till att återge den som har drabbats av sjukdom sin arbetsförmåga och förutsättningar att försörja sig själv genom förvärvsarbete hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren är enligt... Visa sida

Arbetsanpassning

Avtalsområde:
2023-12-29 13:26

Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska det vidtas åtgärder för att förebygga att arbetstagare skadas eller blir sjuka av arbetet. Arbetsgivaren kan dessutom behöva göra individuella anpassningar så att arbetstagare med nedsatt förmåga att utföra sitt arbete kan fortsätta att arbeta eller återgå i arbete efter sjukfrånvaro. Organisering av arbetet med arbetsanpassning Arbetet med... Visa sida