Tag Archive: kompetensutveckling

Validering

2021-07-09 14:28

Ett flertal parter och aktörer inom industrin har gemensamt tagit fram branschgemensamma, och branschspecifika, modeller för validering av industrirelevant kompetens. Att utveckla och validera yrkeskompetens, tillsammans med kompetensutveckling, är en viktig bas för strukturerad långsiktig kompetensförsörjning. Validering av yrkeskompetens handlar om att bedöma och intyga en persons kunskaper och färdigheter kopplat till vilka krav som... Visa sida

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning

2021-07-09 14:30

Kompetensutveckling och utbildningsfrågor är några av våra företags mest prioriterade områden. Det finns mycket att tänka på och vissa frågor kring ersättningar och utbildningsrelaterade anställningsformer finns reglerade i våra avtal. Vi arbetar med frågor relaterade till våra avtal, bevakar nyheter och förändringar i lagar och förordningar, och påverkar utbildningssektorn till att leverera industrirelevanta utbildningar med... Visa sida