Tag Archive: Inställelse

Beredskap

2022-03-17 13:57

Inom gruvindustrin finns möjlighet att träffa avtal om beredskapstjänst. Om de lokala parterna inte enas om annat gäller följande. Införande av beredskapstjänst (§ 8 mom 1) När det på grund av driftförhållanden är erforderligt att införa beredskapstjänst tilllämpas följande regler. 1. Med beredskapstjänst avses att arbetstagaren utanför ordinarie arbetstid är skyldig att vara anträffbar och... Visa sida

Ersättning vid arbete på övertid, avbrott i veckovila och skiftbyte

2022-03-17 13:58

Definition av övertidsarbete (§ 7 mom 1) De lokala parterna har möjlighet att överenskomma om regler om ersättning för övertidsarbete. För det fall sådan överenskommelse ej kan träffas gäller följande. Vid arbete som ligger utanför heltidsanställd arbetstagares ordinarie arbetstidsschema kompenseras arbetaren antingen med ersättning enligt mom 2 eller med kompensationsledighet enligt mom 3. Arbetare är... Visa sida