Tag Archive: gravid

Anställningsskydd vid föräldraledighet

2022-03-17 16:36

Omplacering En kvinna som på grund av graviditet inte kan utföra fysiskt påfrestande arbetsuppgifter har rätt att bli omplacerad till ett mindre ansträngande arbete med bibehållna förmåner. Detta gäller dock endast från och med den 60:e dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Rätt till omplacering gäller också gravida kvinnor i riskfylld arbetsmiljö under... Visa sida

Gravida och ammande arbetstagare

2021-08-17 14:10

Det finns faktorer i arbetsmiljön som kan utgöra särskilda risker för gravida, ammande och de arbetstagare som just fött barn. Vissa arbetsuppgifter är till exempel förbjudna för gravida att utföra. Detta framgår i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare. Det finns föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare Föreskrifternas syfte är att förhindra att arbetstagare... Visa sida