dator med ia.se

Medlemsundersökning

februari 3, 2022 11:56 f m Published by

I månadsskiftet november/december 2021 genomförde Industriarbetsgivarna en medlemsundersökning. Syftet med undersökningen var att mäta våra medlemsföretags upplevelse av vår medlemsservice och rådgivning, samt att stämma av medlemsföretagens kännedom om vårt påverkansarbete inom arbetsmiljö, kompetensförsörjning och ekonomisk analys. Läs mer här.

Categorised in:

This post was written by Gustaf Anderson

Comments are closed here.