Categories for Publik

Ändring i lagen om brandfarliga och explosiva varor

2021-06-29 11:52

Riksdagen beslutade den 17 juni att anta regeringens lagförslag om skärpt kontroll över explosiva varor. Lagändringarna i lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) innebär bland annat att den nuvarande tillståndsprövningen blir mer omfattande. Läs mer här.

Nya centrala avtal om korttidsarbete

2021-06-29 11:00

Fredagen den 18 juni 2021 träffade Industriarbetsgivarna överenskommelse med Unionen och Sveriges ingenjörer om nya centrala avtal om korttidsarbete. Den 24 juni träffades även överenskommelse med Ledarna. Läs mer här.

Industriarbetsgivarnas kursutbud

2021-06-29 10:56

Nu har vi uppdaterat Industriarbetsgivarna.se med höstens digitala kursutbud. Ta chansen att fördjupa dina kunskaper inom arbetsrätt, arbetsmiljö eller ditt avtalsområde. Mer information och anmälan här.

Guide ska hjälpa företag med starka elektromagnetiska fält

2021-04-29 09:51

Nu lanseras en ny guide från Prevent om elektromagnetiska fält. Sidan är framtagen för att hjälpa arbetsplatser med starka elektromagnetiska fält, exempelvis inom stål- och tillverkningsindustrin. Den nya guiden har tagits fram i form av en ämnessida på Prevent.se med syftet att underlätta för företag att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter och leva upp till de krav... Visa sida

Regeringen föreslår slopad sekretess för beslut om korttidsstöd

2021-04-07 09:56

Förslaget innebär att beslut om stöd för korttidsarbete, beslut om återkrav av stödet och beslut om ersättning för kompetensinsatser under korttidsarbete ska undantas från sekretess. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021. Läs mer här.

Arbetsgivardagen – digital och kostnadsfri

2021-03-31 09:06

Nu kan du ta del av Svenskt Näringslivs regionala arbetsdagar, som i år genomfördes helt digitalt. Ta del av information om allt ifrån omställning, lönebildning, arbetsmiljö till hur du som arbetsgivare hanterar missbruk och misskötsamhet på arbetsplatsen. Läs mer här.

Information om kollektivavtalen

2021-06-29 10:53

Nu finns information i form av filmer, presentationsmaterial och överenskommelser rörande de nya avtalen under rubriken Kollektivavtal.

Frågor om entreprenadrätt?

2020-01-15 09:22

Industriarbetsgivarna har nu möjlighet att hänvisa entreprenadjuridiska frågor, som exempelvis upphandlingsfrågor, vidare till Sveriges Byggindustrier. Kontakt sker via Industriarbetsgivarnas ordinarie rådgivning. Klicka på länken för mer information om kostnader och öppettider. Till rådgivningen