Categories for Publik

Balansdirektivet genomförs i svensk rätt genom ändringar i bl a föräldraledighetslagen

2022-07-12 14:37

EU:s balansdirektiv kommer att införlivas genom nya bestämmelser i lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård, föräldraledighetslagen (1995:584) och lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl. Reglerna innebär i korthet att vissa grupper av arbetstagare kan begära så kallade flexibla arbetsformer, med vilket förstås förändringar av arbetsmönster genom t.ex. distansarbete eller flexibel arbetstid. Reglerna... Visa sida

Industriarbetsgivarnas kursutbud

2022-09-01 13:03

Industriarbetsgivarna.se är nu uppdaterad med höstens kurser och webbinarier. Ta chansen att fördjupa dina kunskaper inom ditt avtalsområde, inom arbetsmiljö eller förhandling. Vi bjuder även in till avtalskonferenser inför avtalsförhandlingarna 2023 för sågverks- respektive massa- och pappersindustrin. Mer information och anmälan här.

Nya modulkurser om lönekartläggning

2022-03-30 09:59

Lönekartläggning kan vara både komplicerat och tidskrävande. Därför har vi tagit fram nya modulkurser i videoformat, som rätar ut frågetecknen och förklarar bestämmelserna. Emma Hjorth, föreläsare och lönekartläggningsexpert på Hjorth & Partners, beskriver i fem förinspelade filmer hela systemet och hur man bäst och enklast genomför företagens kartläggning. Du hittar filmerna under ”Länkar” i menyn... Visa sida

Medlemsundersökning

2022-02-03 11:56

I månadsskiftet november/december 2021 genomförde Industriarbetsgivarna en medlemsundersökning. Syftet med undersökningen var att mäta våra medlemsföretags upplevelse av vår medlemsservice och rådgivning, samt att stämma av medlemsföretagens kännedom om vårt påverkansarbete inom arbetsmiljö, kompetensförsörjning och ekonomisk analys. Läs mer här.

Ny anmälan om avstämning

2021-12-17 12:23

Från och med den 1 januari 2022 har företag som fått beslut om återkrav på grund av utebliven eller sen avstämning rätt att göra en ny anmälan om avstämning för perioden som återkravet gäller. Detta gäller för företag som beviljats stöd under perioden 16 mars 2020–30 juni 2021. Anmälan om att företaget vill göra en... Visa sida

Coronaviruset: Vad gäller från och med den 8 december 2021?

2021-12-08 16:15

Regeringen har meddelat nya restriktioner som ska gälla från och med den 8 december 2021 samt föreslagit nya ekonomiska stödåtgärder. För arbetsgivare innebär de nya restriktionerna att arbetsgivaren ska möjliggöra hemarbete i den mån det är möjligt samt, om det är möjligt, undvika större samlingar och möjliggöra för anställda att hålla avstånd. Läs mer här.

Ändring i lagen om brandfarliga och explosiva varor

2021-10-21 10:18

Riksdagen beslutade den 17 juni att anta regeringens lagförslag om skärpt kontroll över explosiva varor. Lagändringarna i lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) innebär bland annat att den nuvarande tillståndsprövningen blir mer omfattande. Läs mer här.

Nya centrala avtal om korttidsarbete

2021-10-21 10:19

Fredagen den 18 juni 2021 träffade Industriarbetsgivarna överenskommelse med Unionen och Sveriges ingenjörer om nya centrala avtal om korttidsarbete. Den 24 juni träffades även överenskommelse med Ledarna. Läs mer här.

Guide ska hjälpa företag med starka elektromagnetiska fält

2021-10-21 10:22

Nu lanseras en ny guide från Prevent om elektromagnetiska fält. Sidan är framtagen för att hjälpa arbetsplatser med starka elektromagnetiska fält, exempelvis inom stål- och tillverkningsindustrin. Den nya guiden har tagits fram i form av en ämnessida på Prevent.se med syftet att underlätta för företag att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter och leva upp till de krav... Visa sida