Categories for Publik

Avtalsfilmer klara

Avtalsområde:
2023-08-15 14:46

På Industriarbetsgivarguiden finns filmer med information om de nya kollektivavtalen. Läs mer under ditt avtalsområde här.

Nytt stödverktyg – Modulkurs om medarbetarnära lönebildning på lokal nivå

Avtalsområde:
2022-12-09 12:49

Industriarbetsgivarna har tillsammans med IKEM tagit fram en modulkurs om hur man kan arbeta med medarbetarnära lönebildning på lokal nivå. En bra lönebildning bygger på företagets affärsidé och stödjer företagets verksamhet och motiverar medarbetarna till goda arbetsinsatser vilket främjar en god löneutveckling. Se filmerna med Ulf Andersson här.

Balansdirektivet genomförs i svensk rätt genom ändringar i bl a föräldraledighetslagen

Avtalsområde:
2022-07-12 14:37

EU:s balansdirektiv kommer att införlivas genom nya bestämmelser i lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård, föräldraledighetslagen (1995:584) och lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl. Reglerna innebär i korthet att vissa grupper av arbetstagare kan begära så kallade flexibla arbetsformer, med vilket förstås förändringar av arbetsmönster genom t.ex. distansarbete eller flexibel arbetstid. Reglerna... Visa sida

Industriarbetsgivarnas kursutbud

Avtalsområde:
2022-09-01 13:03

Industriarbetsgivarna.se är nu uppdaterad med höstens kurser och webbinarier. Ta chansen att fördjupa dina kunskaper inom ditt avtalsområde, inom arbetsmiljö eller förhandling. Vi bjuder även in till avtalskonferenser inför avtalsförhandlingarna 2023 för sågverks- respektive massa- och pappersindustrin. Mer information och anmälan här.

Nya modulkurser om lönekartläggning

Avtalsområde:
2022-03-30 09:59

Lönekartläggning kan vara både komplicerat och tidskrävande. Därför har vi tagit fram nya modulkurser i videoformat, som rätar ut frågetecknen och förklarar bestämmelserna. Emma Hjorth, föreläsare och lönekartläggningsexpert på Hjorth & Partners, beskriver i fem förinspelade filmer hela systemet och hur man bäst och enklast genomför företagens kartläggning. Du hittar filmerna under ”Länkar” i menyn... Visa sida

Medlemsundersökning

Avtalsområde:
2022-02-03 11:56

I månadsskiftet november/december 2021 genomförde Industriarbetsgivarna en medlemsundersökning. Syftet med undersökningen var att mäta våra medlemsföretags upplevelse av vår medlemsservice och rådgivning, samt att stämma av medlemsföretagens kännedom om vårt påverkansarbete inom arbetsmiljö, kompetensförsörjning och ekonomisk analys. Läs mer här.

Ny anmälan om avstämning

Avtalsområde:
2021-12-17 12:23

Från och med den 1 januari 2022 har företag som fått beslut om återkrav på grund av utebliven eller sen avstämning rätt att göra en ny anmälan om avstämning för perioden som återkravet gäller. Detta gäller för företag som beviljats stöd under perioden 16 mars 2020–30 juni 2021. Anmälan om att företaget vill göra en... Visa sida

Coronaviruset: Vad gäller från och med den 8 december 2021?

Avtalsområde:
2021-12-08 16:15

Regeringen har meddelat nya restriktioner som ska gälla från och med den 8 december 2021 samt föreslagit nya ekonomiska stödåtgärder. För arbetsgivare innebär de nya restriktionerna att arbetsgivaren ska möjliggöra hemarbete i den mån det är möjligt samt, om det är möjligt, undvika större samlingar och möjliggöra för anställda att hålla avstånd. Läs mer här.

Ändring i lagen om brandfarliga och explosiva varor

Avtalsområde:
2021-10-21 10:18

Riksdagen beslutade den 17 juni att anta regeringens lagförslag om skärpt kontroll över explosiva varor. Lagändringarna i lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) innebär bland annat att den nuvarande tillståndsprövningen blir mer omfattande. Läs mer här.