eld

Ändring i lagen om brandfarliga och explosiva varor

juni 29, 2021 11:52 f m Published by

Riksdagen beslutade den 17 juni att anta regeringens lagförslag om skärpt kontroll över explosiva varor. Lagändringarna i lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) innebär bland annat att den nuvarande tillståndsprövningen blir mer omfattande.

Läs mer här.

Categorised in:

This post was written by Gustaf Anderson

Comments are closed here.