Tag Archive: vobb

Vård av barn och arbete hemifrån (vobb)

Avtalsområde:
2024-03-11 16:07

Att vobba innebär att arbetstagaren är hemma för vård av sjukt barn, samtidigt som denne arbetar hemifrån med lön från arbetsgivaren. Arbetstagaren behöver inte vobba en hel dag utan kan ta ut vab del av en dag eller hela dagar efter den period eller dag som denne vobbat. För rätt till lön förutsätts att arbetstagaren... Visa sida