Tag Archive: Varsel

Hantering vid varsel – skyldighet för arbetsgivare

2022-01-14 11:14

Nedskärningar och omorganisationer kan innebära att tjänster försvinner. Medarbetare kanske måste sägas upp på grund av arbetsbrist. Ett företag som avser att inskränka, eller lägga ned driften i sin verksamhet måste vidta en rad olika åtgärder enligt olika arbetsrättsliga lagar, t ex medbestämmandelagen (MBL) och lagen om anställningsskydd (LAS). Skyldigheter kan också finnas i kollektivavtal.... Visa sida