Hantering vid varsel – skyldighet för arbetsgivare

Uppdaterad 14 januari 2022

Nedskärningar och omorganisationer kan innebära att tjänster försvinner. Medarbetare kanske måste sägas upp på grund av arbetsbrist.

Ett företag som avser att inskränka, eller lägga ned driften i sin verksamhet måste vidta en rad olika åtgärder enligt olika arbetsrättsliga lagar, t ex medbestämmandelagen (MBL) och lagen om anställningsskydd (LAS). Skyldigheter kan också finnas i kollektivavtal. I vissa fall behöver även bestämmelser i lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder (Främjandelagen) iakttas. Länk till lagen hittar du under Länkar.

Ett exempel på vad företaget måste tänka på enligt Främjandelagen är att varsla Arbetsförmedlingen skriftligt om företaget avser att genomföra en driftsinskränkning som berör minst fem arbetstagare. Detta gäller också om driftsinskränkningen under en period av 90 dagar kan antas föra med sig att antalet uppsägningar sammanlagt blir minst 20.

Om driftsinskränkningen kan medföra uppsägning av arbetstagare ska varslet lämnas:

  • minst två månader i förväg, när högst 25 arbetstagare berörs
  • minst fyra månader i förväg, när 26-100 arbetstagare berörs
  • minst sex månader i förväg, när fler än 100 arbetstagare berörs.
  • kan driftsinskränkningen medföra permittering, ska varslet lämnas minst en månad i förväg och sex veckor i förväg om det avser visstidsanställda.

Syftet med varselreglerna är att Arbetsförmedlingen ska få tid att planera och vidta de åtgärder som behövs för att underlätta omställningen för berörda arbetstagare.

I stället för att varsla Arbetsförmedlingen kan arbetsgivaren lämna en skriftlig underrättelse om att arbetsgivaren påkallat, eller avser att påkalla, förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen om en sådan förändring av sin verksamhet som medför eller kan medföra en driftsinskränkning. För underrättelsen gäller i huvudsak samma regler som för varsel, i fråga om tider och innehåll.

E-blanketter och information finns på Arbetsförmedlingens hemsida.