Tag Archive: Uppehåll storhelger

Arbetstidens förläggning

Avtalsområde:
2022-03-17 13:56

(Gruvavtalet § 4 Mom 3:1) Ordinarie arbetstid förläggs efter lokal förhandling. Den ordinarie arbetstidens längd bör i normalfallet inte överstiga 8 timmar per dygn. Kan överenskommelse inte träffas efter lokal eller central förhandling, gäller arbetsgivarens ståndpunkt, varvid nedanstående förläggningsregler ska iakttas. Arbetstiden förläggs enligt arbetstidsformer angivna i § 4 mom 2:1, varvid förläggning ska ske... Visa sida