Tag Archive: sjukperiod

Sjukperiodens längd

2022-03-17 16:52

En sjukperiod är den period den anställde är sjuk tills denne blir frisk. Om en ny sjukperiod börjar inom fem kalenderdagar från det att en tidigare sjukperiod avslutats räknas det som fortsättning på den tidigare sjukperioden när det gäller karensavdrag, sjuklöneperiodens längd och storleken på sjuklönen. Exempel: En anställd är sjukskriven måndag till onsdag, arbetar... Visa sida