Sjukperiodens längd

Uppdaterad 17 mars 2022

En sjukperiod är den period den anställde är sjuk tills denne blir frisk. Om en ny sjukperiod börjar inom fem kalenderdagar från det att en tidigare sjukperiod avslutats räknas det som fortsättning på den tidigare sjukperioden när det gäller karensavdrag, sjuklöneperiodens längd och storleken på sjuklönen.

Exempel: En anställd är sjukskriven måndag till onsdag, arbetar torsdag och fredag men blir åter sjuk måndag till onsdag veckan efter. Det har då gått fyra dagar från den senaste sjukdagen tills de anställde blev sjuk igen. Det betyder att det inte görs något karensavdrag den andra måndagen som den anställde är sjuk.