Tag Archive: Sjukpension

Förutsättningar för sjuklön

Avtalsområde:
2022-03-17 16:51

En anställd har rätt till sjuklön från första anställningsdagen, men är den avtalade anställningstiden kortare än en månad utges sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och varit anställd minst fjorton kalenderdagar i följd. Har arbetstagaren varit anställd hos samma arbetsgivare tidigare ska denna anställningstid räknas med om tiden mellan anställningarna inte är mer än fjorton... Visa sida