Tag Archive: sågverksindustri

Anställningsregler – Sågverksindustrin

2022-09-21 13:04

Arbetare Huvudregeln är att en anställning gäller tillsvidare om inte annat har avtalats. För arbetare inom Sågverk är bestämmelserna om provanställning och vikariat desamma som i LAS men för andra tidsbegränsade anställningar och för praktikarbete gäller reglerna i § 3 c Sågverksavtalet. Gällande yrkesintroduktion återfinns villkoren i ett separat avtal tecknat 2013. Tjänstemannaavtal Liksom på... Visa sida