Tag Archive: rehab

Arbetsanpassning

Avtalsområde:
2023-12-29 13:26

Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska det vidtas åtgärder för att förebygga att arbetstagare skadas eller blir sjuka av arbetet. Arbetsgivaren kan dessutom behöva göra individuella anpassningar så att arbetstagare med nedsatt förmåga att utföra sitt arbete kan fortsätta att arbeta eller återgå i arbete efter sjukfrånvaro. Organisering av arbetet med arbetsanpassning Arbetet med... Visa sida