Tag Archive: prao

Arbetsplatsförlagt lärande

Avtalsområde:
2021-08-09 09:58

Ett kvalitativt arbetsplatsförlagt lärande är en avgörande del i elevens utbildning, men också det viktigaste sätten för företaget och branschens att ge elever en positiv bild industrin. Det finns ett ständigt behov av arbetsplatsförlagt lärande på olika nivåer, både i vårt formella utbildningssystem samt inom det informella (exempelvis yrkesintroduktionsanställningar). Arbetsplatsförlagt lärande finns inom flera nivåer... Visa sida

Teknikcollege

Avtalsområde:
2021-07-09 14:27

Svenska teknik- och industriföretag är i behov av skickliga medarbetare med kvalificerad teknisk utbildning. För att öka kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar har industrins parter utvecklat konceptet Teknikcollege. Idag samverkar skolor och företag inom Teknikcollege i fler än hälften av Sveriges kommuner. Teknikcollege är Sveriges största samverkansplatt­form för kompetensförsörjning inom industrin och arbetar nationellt, regionalt... Visa sida