Tag Archive: praktik

Arbetsplatsförlagt lärande

2021-08-09 09:58

Ett kvalitativt arbetsplatsförlagt lärande är en avgörande del i elevens utbildning, men också det viktigaste sätten för företaget och branschens att ge elever en positiv bild industrin. Det finns ett ständigt behov av arbetsplatsförlagt lärande på olika nivåer, både i vårt formella utbildningssystem samt inom det informella (exempelvis yrkesintroduktionsanställningar). Arbetsplatsförlagt lärande finns inom flera nivåer... Visa sida