Tag Archive: Övertidsersättning

Ersättning vid arbete på övertid, avbrott i veckovila och skiftbyte

Avtalsområde:
2022-03-17 13:58

Definition av övertidsarbete (§ 7 mom 1) De lokala parterna har möjlighet att överenskomma om regler om ersättning för övertidsarbete. För det fall sådan överenskommelse ej kan träffas gäller följande. Vid arbete som ligger utanför heltidsanställd arbetstagares ordinarie arbetstidsschema kompenseras arbetaren antingen med ersättning enligt mom 2 eller med kompensationsledighet enligt mom 3. Arbetare är... Visa sida