Tag Archive: krigsorganisering

Krigsplacering

Avtalsområde:
2023-11-29 10:57

Personalplanering/krigsplacering Svenskt Näringsliv har tagit fram information om vad som gäller för företag. Den informationen återfinns här. Engelskspråkig utbildning i säkerhetsskydd på FHS  Den 1 april 2023 lanserades den engelskspråkiga webbutbildningen i grundläggande säkerhetsskydd – Online Educational Resource in Protective Security OER. Utbildningen är framtagen främst för att personer som arbetar i svenska företag och... Visa sida