Krigsplacering

Uppdaterad 29 november 2023

Personalplanering/krigsplacering

Svenskt Näringsliv har tagit fram information om vad som gäller för företag. Den informationen återfinns här.

Engelskspråkig utbildning i säkerhetsskydd på FHS 

Den 1 april 2023 lanserades den engelskspråkiga webbutbildningen i grundläggande säkerhetsskydd – Online Educational Resource in Protective Security OER. Utbildningen är framtagen främst för att personer som arbetar i svenska företag och organisationer, men inte förstår svenska, ska få kunskap om svensk säkerhetsskyddslagstiftning, vad som är skyddsvärt och hur det kan skyddas.

Utbildningen är resultatet av ett initiativ från banken Nordea. Banken såg behov av en engelskspråkig motsvarighet till en befintlig webbaserad utbildning i säkerhetsskydd, som Försvarshögskolan tagit fram på uppdrag av MSB och som hittills genomförts av närmare 80 000 personer. Efter sondering med flera i branschen etablerades ett projekt där följande organisationer ingår:

  • Sveriges Riksbank
  • Danske Bank
  • Handelsbanken
  • Länsförsäkringar bank
  • Nordea
  • Saab
  • SEB
  • Svenska Bankföreningen
  • Swedbank
  • Telia

Här finns anvisningar på engelska för att komma till utbildningen.