Tag Archive: Konkurrera

Ledighet för att bedriva näringsverksamhet

Avtalsområde:
2022-03-17 16:39

Rätt till ledighet Enligt lag (1997:1293) har arbetstagaren rätt att vara ledig från sin anställning för att starta eller bedriva egen näringsverksamhet. Med uttrycket bedriva näringsverksamhet avses ekonomisk verksamhet som bedrivs yrkesmässigt. Själva produktionen eller driften av verksamheten behöver inte vara igång men det krävs att arbetstagaren på ett påtagligt sätt har påbörjat planeringen och... Visa sida