Tag Archive: kompetens

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning

2021-07-09 14:30

Kompetensutveckling och utbildningsfrågor är några av våra företags mest prioriterade områden. Det finns mycket att tänka på och vissa frågor kring ersättningar och utbildningsrelaterade anställningsformer finns reglerade i våra avtal. Vi arbetar med frågor relaterade till våra avtal, bevakar nyheter och förändringar i lagar och förordningar, och påverkar utbildningssektorn till att leverera industrirelevanta utbildningar med... Visa sida