Tag Archive: Förbundsstatistik

Lönestatistik

Avtalsområde:
2022-03-17 16:42

Svenskt Näringsliv producerar lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna, bland annat Industriarbetsgivarna. Lönestatistiken används i samband med avtalsförhandlingar med de fackliga organisationerna, vid rådgivning till företagen och för företagens eget analysarbete. Lönestatistiken produceras i ett nytt system som heter Näringslivets lönestatistisk (NLS) där insamling, bearbetning och analys av statistiken sker genom Origo Group på uppdrag av... Visa sida