Lönestatistik

Uppdaterad 13 augusti 2021

Svenskt Näringsliv producerar lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna, bland annat Industriarbetsgivarna. Lönestatistiken används i samband med avtalsförhandlingar med de fackliga organisationerna, vid rådgivning till företagen och för företagens eget analysarbete.

Lönestatistiken produceras i ett nytt system som heter Näringslivets lönestatistisk (NLS) där insamling, bearbetning och analys av statistiken sker genom Aon Hewitt på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Lönestatistiken mäts årligen i september månad och består av:

  • Företagsstatistik för arbetare (lokaluppgifter). Månads- och timlön och gäller endast arbetare.
  • Förbundsstatistik (för respektive avtalsområde, stål- och metallindustri, gruvindustrin, massa- och pappersindustri, sågverksindustri, byggnadsämnesindustri samt Svemek) för arbetare och tjänstemän. Månads- och timlöner för arbetare samt månadslön för tjänstemän.

Vad krävs för att använda Näringslivets lönestatistik?

Medlemsföretag som deltar i Svenskt Näringslivs löneundersökning har blivit kontaktade/kontaktas via brev till företagets VD med information om inloggningsrutiner. De som har fått ett sådant brev kan logga in här. Därefter skapas ett konto i NLS där en lönestatistikansvarig i berört företag ansvarar för företagets deltagande och för att fördela övriga roller; det kan vara löneadministratör och personalhandläggare.

Notera att Industriarbetsgivarna inte hanterar användarrutinerna ovan. Har du frågor vänligen kontakta Svenskt Näringslivs statistikenhet på telefon 08-580 022 22 eller via e-post support.lonestatistik@svensktnaringsliv.se

Lön per yrke 2020

”Lön per yrke FOL” (Fakta om löner) baseras på de uppgifter som samlats in från företag som var medlemmar i Svenskt Näringsliv september månad 2019. I materialet presenteras lönespridningstabeller fördelat efter yrke, baserat på olika yrkeskoder – SSYK. Lönestatistiken är konfidentiell och bör endast spridas till en mindre krets i företagen.

”Lön per yrke FOL” är tillgänglig online för företag som har erhållit startkonto och har lagt upp användare med behörighet att ta del av lönestatistiken i samband med insamlingen hösten 2019. Materialet har även skickats till i tryck form till VD/Personalansvarig i deltagande företag. För inloggningsuppgifter se ovan.