Tag Archive: branschvalidering

Validering

Avtalsområde:
2021-07-09 14:28

Ett flertal parter och aktörer inom industrin har gemensamt tagit fram branschgemensamma, och branschspecifika, modeller för validering av industrirelevant kompetens. Att utveckla och validera yrkeskompetens, tillsammans med kompetensutveckling, är en viktig bas för strukturerad långsiktig kompetensförsörjning. Validering av yrkeskompetens handlar om att bedöma och intyga en persons kunskaper och färdigheter kopplat till vilka krav som... Visa sida