Tag Archive: Återföring

Övertid och mertid

Avtalsområde:
2022-03-17 13:59

Övertid och ökad arbetstid (§ 4 mom 4:5) Med övertid som berättigar till övertidsersättning enligt § 7 förstås all arbetstid som ligger utanför heltidsanställd arbetares ordinarie arbetstidsschema. När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får sådan tid tas ut med högst 200 timmar under ett kalenderår och med högst 80 timmar under en period... Visa sida