Tag Archive: Arbetsplatsinriktad

Rehabilitering

Avtalsområde:
2024-01-11 15:39

Rehabilitering kan delas in tre kategorier: medicinsk rehabilitering, social rehabilitering och arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är en del av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och avser endast den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen som ska syfta till att återge den som har drabbats av sjukdom sin arbetsförmåga och förutsättningar att försörja sig själv genom förvärvsarbete hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren är enligt... Visa sida