Tag Archive: Arbetsbrist

Hantering vid varsel – skyldighet för arbetsgivare

Avtalsområde:
2023-08-18 14:49

Nedskärningar och omorganisationer kan innebära att tjänster försvinner och medarbetare kanske måste sägas upp på grund av arbetsbrist. En arbetsgivare som avser att inskränka, eller lägga ned driften i sin verksamhet måste vidta en rad olika åtgärder enligt olika arbetsrättsliga lagar, t ex medbestämmandelagen (MBL) och lagen om anställningsskydd (LAS). Skyldigheter kan också finnas i... Visa sida