Tag Archive: Ammande

Anställningsskydd vid föräldraledighet

2022-03-17 16:36

Omplacering En kvinna som på grund av graviditet inte kan utföra fysiskt påfrestande arbetsuppgifter har rätt att bli omplacerad till ett mindre ansträngande arbete med bibehållna förmåner. Detta gäller dock endast från och med den 60:e dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Rätt till omplacering gäller också gravida kvinnor i riskfylld arbetsmiljö under... Visa sida