Tag Archive: amma

Gravida och ammande arbetstagare

2021-08-17 14:10

Det finns faktorer i arbetsmiljön som kan utgöra särskilda risker för gravida, ammande och de arbetstagare som just fött barn. Vissa arbetsuppgifter är till exempel förbjudna för gravida att utföra. Detta framgår i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare. Det finns föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare Föreskrifternas syfte är att förhindra att arbetstagare... Visa sida