Korttidsarbete utan statligt stöd/krisavtal

Uppdaterad 18 oktober 2022

Industriarbetsgivarna har sedan 2013 kollektivavtal med IF Metall och SEKO om korttidsarbete utan statligt stöd, d.v.s. en temporär nedgång i tid och lön för att undvika neddragningar. Precis som avtal om korttidsarbete med statligt stöd krävs att lokala parter träffar en överenskommelse.

Avtal om korttidsarbete finns under Dokument och avtal.

Det finns idag inga centrala avtal om korttidsarbete utan statligt stöd med GS facket eller med Pappers.

Korttidsarbete utan statligt stöd Stål- och metallavtalet (Röda avtalet)

Grunden för att ingå lokala avtal om korttidsarbete utan statligt stöd framgår i stället av Kommentarsboken till Röda avtalet, under § 5 om arbetstidens förläggning.

Föreligger t ex ett stort minussaldo (inom ramen för ToF-systemet, vår anmärkning) som närmar sig ”golvet” kan det vara aktuellt att istället komma överens om att fortsätta med minskad arbetstid utan att ytterligare minussaldo uppstår, d.v.s. lön och andra ersättningar utgår därmed från den faktiskt arbetade tiden (som ett alternativ till uppsägningar eller andra åtgärder). Denna åtgärd, som alltid kräver lokal överenskommelse, kan också undantagsvis tillgripas, t.ex. i de fall omedelbara kostnadsbesparingar krävs för att företagets konkurrenskraft ska kunna ges förutsättningar att återhämta sig.

Korttidsarbete utan statligt stöd för tjänstemän

Det finns inga motsvarande avtal om korttidsarbete utan statligt stöd med tjänstemannafacken men centrala parter är överens om att det är möjligt för lokala parter att teckna lokala överenskommelser om korttidsarbete utan statligt stöd.