Uthyrningslagen (blankett)

Uppdaterad 19 april 2024

Anställda hos bemanningsföretag får en utökad möjlighet till tillsvidareanställning hos kundföretag

Från och med den 1 oktober 2022 gäller nya regler som en arbetsgivare som hyr in personal måste iaktta. Reglerna finns främst i lag (2012:854) om uthyrning av arbetskraft med kompletterande bestämmelser i Huvudavtalet.

Läs mer om Uthyrningslagen här.