Tag Archive: Schemaläggning

Inarbetning/arbetstidsförkortning

Avtalsområde:
2022-03-17 13:47

Inarbetning/arbetstidsförkortning (stål- och metallavtalet § 4 mom 3) Arbetstidsförkortning ger heltidsanställd dagtidsarbetare rätt att för varje arbetade 40 timmar ordinarie arbetstid, exklusive övertidsarbete, tillgodoräkna sig 24 minuters ledighet. Tvåskiftsarbetande arbetare har rätt till 120 minuter (två timmar) per arbetade 40 timmar. Vid kortare arbetstid än ordinarie arbetstid utges arbetstidsförkortning i proportion därtill. Som arbetad tid... Visa sida