Tag Archive: Permitteringsavtal

Korttidsarbete

2022-10-19 09:53

Permanent system för korttidsarbete med statligt stöd Den 30 september upphörde den tillfälliga förlängningen av krisstödet vid korttidsarbete som gällt under 2021. Från och med den 1 oktober 2021 gäller därmed enbart lagen för det permanenta stödet vid korttidsarbete – Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Korttidsarbete innebär att en arbetstagare tillfälligt går ner i... Visa sida